Recent Publications in Music

Found 78 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Search results for Croatia  [Reset Search]
Book
Matetić, Milovan, and Ramiro Palmić. Ala, Ćemo Jenu! : Zvonejski Starinski Kanat. Croatia: Novi Vinodolski : Naklada Kvarner, 2016.
Ban, Brankica. Arhivska Glazbena Građa Vukovarskog Franjevačkog Samostana. Croatia: Osijek : Umjetnička akademija, 2017.
Midžić, Seadeta, and Nada Bezić. Družina Mladih : Čudesna Teatarska Igra. Croatia: Zagreb : ArTresor naklada, 2017.
Šilobod-Bolšić, Mihael, and Katarina Koprek. Fundamentum Cantus Gregoriani Seu Choralis. Croatia: Sveta Nedelja : Ogranak Matice Hrvatske, 2016.
Škoro, Miroslav. Glazba I Autorsko Pravo. Croatia: Zagreb : Školska knjiga , 2019.
Duraković, Lada. Glazba Kao Odgojno Sredstvo U Formiranju „Socijalističkog Čovjeka“: Nastava Glazbe U Osnovnim Školama U Hrvatskoj (1945-1965). Muzikološke Studije. Vol. 21. Muzikološke Studije. Croatia: Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo = Croatian Musicological Society, 2019.
Cavallini, Ivano, Jolanta Guzy-Pasiak, and Harry White. Glazba, Migracije I Europska Kultura : Svečani Zbornik Za Vjeru Katalinić = Music, Migration And European Culture : Essays In Honour Of Vjera Katalinić. Serija Muzikološki Zbornici . Vol. 1. 1 vol. Serija Muzikološki Zbornici . Croatia: Zagreb : Croatian Musicological Society, 2020.
Weber, Zdenka. Glazbe Prije Svega. Croatia: Zagreb : Hrvatsko slovo, 2019.
Ferić, Mihael. Glazbena Društva I Glazbenici U Brodu Na Savi I Slavonskom Brodu : 1871. - 1971. Croatia: Slavonski Brod : Diozit ; Muzej Brodskog Posavlja, 2019.
Bezić, Nada. Glazbene Šetnje Zagrebom. Croatia: Zagreb : Školska knjiga, 2016.
Dugan, Franjo. Glazbeni Instrumenti. Croatia: Kiklos : Zagreb, 2018.
Foršek, Goran. Goranovci I Maestro Kranjčević : 1974-1987. Croatia: Zagreb : SKUD Ivan Goran Kovačić, 2018.
Stipčević, Ennio. Hrvatska Glazba Ranoga Novoga Vijeka. Croatia: Zagreb : Liliput planet, 2020.
Bobetko, Sanja Majer. Hrvatska Glazbena Historiografija Od Početka 20. Stoljeća Do 1945. Godine. Muzikološke Studije. Vol. 20. Muzikološke Studije. Croatia: Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo = Croatian Musicological Society, 2019.
Večković, Stjepan. Hrvatska Tradicijska Glazbala : Dude. Croatia: Zagreb : Centar za tradicijska glazbala hrvatske, 2017.

Pages