Recent Publications in Music

Found 77 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Search results for Croatia  [Reset Search]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Babić, Petra. Opera Zrinyi Augusta Abramovića Adelburga. In Odjeci Bitke Kod Sigeta I Mita O Nikoli Šubiću Zrinskom U Umjetnosti = The Impact Of The Battle Of Szigetvár And The Myth Of Nikola Šubić Zrinjski On The Arts (Music, Visual Arts, Literature). Odjeci Bitke Kod Sigeta I Mita O Nikoli Šubiću Zrinskom U Umjetnosti = The Impact Of The Battle Of Szigetvár And The Myth Of Nikola Šubić Zrinjski On The Arts (Music, Visual Arts, Literature). Croatia: Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo, 2018.
Ban, Brankica. Arhivska Glazbena Građa Vukovarskog Franjevačkog Samostana. Croatia: Osijek : Umjetnička akademija, 2017.
Bezić, Nada. Glazbene Šetnje Zagrebom. Croatia: Zagreb : Školska knjiga, 2016.
Blaževac Pajkov, Mato. Luka Lukić : Učitelj, Etnograf I Melograf U Klakaru. Croatia: Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016.
Bobetko, Sanja Majer. Hrvatska Glazbena Historiografija Od Početka 20. Stoljeća Do 1945. Godine. Muzikološke Studije. Vol. 20. Muzikološke Studije. Croatia: Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo = Croatian Musicological Society, 2019.
Bozó, Péter. Nikola Šubić Zrinski And Hungarian Symphonists At The Turn Of The Twentieth Century. In Odjeci Bitke Kod Sigeta I Mita O Nikoli Šubiću Zrinskom U Umjetnosti = The Impact Of The Battle Of Szigetvár And The Myth Of Nikola Šubić Zrinjski On The Arts (Music, Visual Arts, Literature). Odjeci Bitke Kod Sigeta I Mita O Nikoli Šubiću Zrinskom U Umjetnosti = The Impact Of The Battle Of Szigetvár And The Myth Of Nikola Šubić Zrinjski On The Arts (Music, Visual Arts, Literature). Croatia: Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo, 2018.
Buchberger, Milovan. Zlatko Baloković : Život S Violinama. Croatia: Zagreb : Milovan Buchberger, 2018.
C
Cavallini, Ivano, Jolanta Guzy-Pasiak, and Harry White. Glazba, Migracije I Europska Kultura : Svečani Zbornik Za Vjeru Katalinić = Music, Migration And European Culture : Essays In Honour Of Vjera Katalinić. Serija Muzikološki Zbornici . Vol. 1. 1 vol. Serija Muzikološki Zbornici . Croatia: Zagreb : Croatian Musicological Society, 2020.
Crnković, Danijel. Muzikoterapija : Umjetnost Glazbe Kroz Umijeće Liječenja. Croatia: Zagreb : Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice ; Jastrebarsko : Naklada Slap , 2020.
Crnković, Danijel. Muzikoterapija : Umjetnost Glazbe Kroz Umijeće Liječenja. Croatia: Zagreb : Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice", 2020.
Ć
Ćurin, Vedrana Milin. Žene U Klapskom Pjevanju. Croatia: Split : Sveučilište u Splitu Umjetnička akademija, 2016.
D
Davidović, Dalibor, and Sanja Kiš Žuvela. Nagnuće Tišini : Marko Ruždjak, Skladatelj. Muzikološki Zbornici = Musicological Proceedings. Muzikološki Zbornici = Musicological Proceedings. Croatia: Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo = Croatian Musicological Society, 2017.
Dugan, Franjo. Glazbeni Instrumenti. Croatia: Kiklos : Zagreb, 2018.
Duraković, Lada. Glazba Kao Odgojno Sredstvo U Formiranju „Socijalističkog Čovjeka“: Nastava Glazbe U Osnovnim Školama U Hrvatskoj (1945-1965). Muzikološke Studije. Vol. 21. Muzikološke Studije. Croatia: Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo = Croatian Musicological Society, 2019.
Duraković, Lada. Zaboravljena Glazba : Pula 1900-1950. Croatia: Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, 2020.
E
Everett, William A. The Global Reach Of Zajc's Nikola Šubić Zrinjski. In Odjeci Bitke Kod Sigeta I Mita O Nikoli Šubiću Zrinskom U Umjetnosti = The Impact Of The Battle Of Szigetvár And The Myth Of Nikola Šubić Zrinjski On The Arts (Music, Visual Arts, Literature). Odjeci Bitke Kod Sigeta I Mita O Nikoli Šubiću Zrinskom U Umjetnosti = The Impact Of The Battle Of Szigetvár And The Myth Of Nikola Šubić Zrinjski On The Arts (Music, Visual Arts, Literature). Croatia: Hrvatsko muzikološko društvo : Zagreb, 2019.
F
Ferić, Mihael. Glazbena Društva I Glazbenici U Brodu Na Savi I Slavonskom Brodu : 1871. - 1971. Croatia: Slavonski Brod : Diozit ; Muzej Brodskog Posavlja, 2019.
Fišer, Ernest. Varaždinske Barokne Večeri : 50 Festivalskih Godina . Croatia: Varaždin : Koncertni ured Varaždin, 2020.
Foršek, Goran. Goranovci I Maestro Kranjčević : 1974-1987. Croatia: Zagreb : SKUD Ivan Goran Kovačić, 2018.
G
Gall, Zlatko, and Hrvoje Horvat. Sedamdeset Priča O Albumima : Povodom Sedamdeset Godina Od Prvog Izdanja. Croatia: Zagreb : Menart ; Hrvatska diskografska udruga, 2018.
Gligo, Nikša. Generacija 1914. : Zbornik Radova Sa Znanstvenog Skupa Održanog 28. Studenog U Dvorani Knjižnice Hazu. Croatia: Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest hrvatske glazbe = Croatian Academy of Science and Arts, The Division for the History of Croatian Music, 2016.

Pages