Recent Publications in Music

Found 1 results
Auteur [ Titre(Asc)] Type Année
Filtres: Auteur is You, Jingbo = 尤静波  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
You, Jingbo = 尤静波. Zhong Guo Liu Xing Yin Yue Jian Shi = 中国流行音乐简史. Liu Xing Yin Yue Jiao Yu Xi Lie Cong Shu = 流行音乐教育系列丛书. Liu Xing Yin Yue Jiao Yu Xi Lie Cong Shu = 流行音乐教育系列丛书. Shanghai: Shanghai yin yue chu ban she, 2015.