Recent Publications in Music

Found 4668 results
Auteur [ Titre(Asc)] Type Année
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
У
Petrović, Milena. « У Потрази За Доживљајем И Смислом У Музичкој Педагогији : Тематски Зборник  ». Pedagoški Forum Scenskih Umetnosti. Pedagoški Forum Scenskih Umetnosti. Serbia: Belgrade : Faculty of Music, 2017.
С
Milinković, Radmila, et Zvezdana Stojkanović. « Савремена Музичка Библиотека ». Dans Međunarodna Naučna Konferencija Inovacije I Trendovi U Bibliotekarstvu. Međunarodna Naučna Konferencija Inovacije I Trendovi U Bibliotekarstvu. Serbia: Београд : Библиотекарско друштво Србије, 2019.
Р
Teparić, Srđan. Ресемантизација Тоналности У Првој Половини Xx Века : (1917-1945). Serbia: Београд : Факултет музичке уметности, 2020.
О
Trifunović, Bogdan. « О Чему Говорим Када Говорим О Библиотекама: Заговарање, Промовисање, Лобирање: Зборник Радова ». Međunarodna Konferencija Bds "O Čemu Govorim Kada Govorim O Bibliotekama". Međunarodna Konferencija Bds "O Čemu Govorim Kada Govorim O Bibliotekama". Serbia: Beograd: Bibliotekarsko društvo Srbije, 2018.
Маринковић, Соња, et Јелена Јанковић-Бегуш. « О Укусима Се Расправља: Павле Стефановић (1901-1985): Тематски Зборник ». Serbia: Београд : Музиколошко друштво Србије; Факултет музичке уметности, Катедра за музикологију, 2017.
И
Trifunović, Bogdan. « Иновације И Трендови У Библиотекарству : Зборник Радова Xv Међународне Конференције Бдс, Београд-Чачак, 12-14. Децембар 2018 ». Međunarodna Naučna Konferencija Inovacije I Trendovi U Bibliotekarstvu. Međunarodna Naučna Konferencija Inovacije I Trendovi U Bibliotekarstvu. Serbia: Београд : Библиотекарско друштво Србије, 2019.
Hofman-Sretenović, Neda. Извођење Електроакустичке Музике. Serbia: Београд : Факултет музичке уметности, 2020.
З
Petrović, Milena. « Заједничко Музицирање У Образовању : Тематски Зборник ». Педагошки Форум Сценских Уметности. Педагошки Форум Сценских Уметности. Serbia: Београд : Факултет музичке уметности, 2020.
Z
Vikárius, L, et V Büky. A Zongorázó Bartók : Kiállítási Katalógus . Budapest: MTA BTK ZTI Bartók Archívuma és Zenetörténeti Múzeum, 2017.
Krpan, Erika. Zlatko Stahuljak. U Povodu 85. Rođendana. Tribina Nota Mog Života. Tribina Nota Mog Života. Croatia: Zagreb : Hrvatsko društvo skladatelja, 2018.
Buchberger, Milovan. Zlatko Baloković : Život S Violinama. Croatia: Zagreb : Milovan Buchberger, 2018.

Pages