Recent Publications in Music

Found 1 results
Auteur Titre Type [ Année(Asc)]
Filtres: First Letter Of Title is A and Auteur is Wang, Lixin = 王丽新  [Clear All Filters]
2015
Wang, Lixin = 王丽新, et Zhong, Enfu = 钟恩富. Ao Er Fu Yin Yue Jiao Xue Fa Ben Tu Hua Yan Jiu = 奥尔夫音乐教学法本土化研究. 2nd editionᵉ éd. China: Changchun : Dong bei shi fan da xue chu ban she, 2015.