Recent Publications in Music

Found 1 results
[ Auteur(Asc)] Titre Type Année
Filtres: Auteur is Wang, Ka,  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
K. Wang et Wang, G., Dong jing yue yi yu shen ma tu xiang = Dongjing liturgy and Shenma incense-paper paintings = 洞经乐仪与神马图像, Di 1 ban. China: Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016, p. 2, 264 pages :.