Recent Publications in Music

Found 1 results
Auteur Titre Type [ Année(Asc)]
Filtres: First Letter Of Last Name is W and Auteur is Wang, Yarui = 王娅蕊  [Clear All Filters]
2015
Wang, Yarui = 王娅蕊, et Wang, Hui = 王辉. Zhi Hua Si Jing Yin Yue = 智化寺京音乐. Beijing Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Cong Shu = 北京非物质文化遗产丛书. Beijing Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Cong Shu = 北京非物质文化遗产丛书. Beijing: Beijing mei shu she ying chu ban she, 2015.