Recent Publications in Music

Found 1 results
[ Auteur(Asc)] Titre Type Année
Filtres: First Letter Of Last Name is W and Auteur is Wang, Lixin = 王丽新  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
Wang, Lixin = 王丽新 et Zhong, Enfu = 钟恩富, Ao er fu yin yue jiao xue fa ben tu hua yan jiu = 奥尔夫音乐教学法本土化研究, 2nd editionᵉ éd. China: Changchun : Dong bei shi fan da xue chu ban she, 2015, p. 254.