Recent Publications in Music

Found 1 results
Auteur Titre Type [ Année(Asc)]
Filtres: First Letter Of Title is G and Auteur is Tan, Gesheng = 檀革胜  [Clear All Filters]
2015
Tan, Gesheng = 檀革胜. Guo Zu Rong Jiao Xiang Qu Yan Jiu = 郭祖荣交响曲研究 . Hua Qiao Da Xue Zhe Xue She Hui Ke Xue Wen Ku, Yi Shu Xue Xi Lie = 华侨大学哲学社会科学文库. 艺术学系列. Hua Qiao Da Xue Zhe Xue She Hui Ke Xue Wen Ku, Yi Shu Xue Xi Lie = 华侨大学哲学社会科学文库. 艺术学系列. Beijing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015.