Recent Publications in Music

Found 400 results
Auteur Titre Type [ Année(Asc)]
Filtres: First Letter Of Title is C  [Clear All Filters]
2015
Simeone, Nigel, et John Tyrrell. Charles Mackerras. United Kingdom: Woodbridge [UK] : The Boydell Press, 2015.
Zhao, Talimu = 赵塔里木, et Xie, Jiaxing = 谢嘉幸. Chong Ju: Xi Qu Yu Yin Le De Dui Hua = 重聚:戏曲与音乐的对话: 第三届北京传统音乐节纪实. Beijing Min Zu Yin Yue Yan Jiu Yu Chuan Bo Ji Di Fa Xian Chuan Tong Xi Lie Cong Shu = 北京民族音乐研究与传播基地“发现传统”系列丛书 . Beijing Min Zu Yin Yue Yan Jiu Yu Chuan Bo Ji Di Fa Xian Chuan Tong Xi Lie Cong Shu = 北京民族音乐研究与传播基地“发现传统”系列丛书 . Suzhou: Suzhou da xue chu ban she, 2015.
Li, Mei = 李玫. Chuan Tong Yin Yue Fan Gui Tan Suo = 传统音乐轨范探索. Zhongguo Yi Shu Yan Jiu Yuan Xue Shu Wen Ku = 中国艺术研究院学术文库. Zhongguo Yi Shu Yan Jiu Yuan Xue Shu Wen Ku = 中国艺术研究院学术文库. Beijing: Beijing shi dai hua wen shu ju, 2015.
Beecroft, Norma. Conversations With Post World War Ii Pioneers Of Electronic Music. Canada: Toronto, ON : Canadian Music Centre, 2015.
2014
Cleveland, Susannah, et Joe C Clark. Careers In Music Librarianship Iii : Reality And Reinvention . Vol. no. 33. United States: [United States] : Music Library Association ; Middleton, Wisconsin : A-R Editions, 2014.
Albertine, iv, V. Clothes, Clothes, Clothes, Music, Music, Music, Boys, Boys, Boys. United States: New York: Thomas Dunne Books, St. Martins Press, 2014.

Pages