Recent Publications in Music

Found 2683 results
Auteur [ Titre(Desc)] Type Année
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Krpan, Erika. Zlatko Stahuljak. U Povodu 85. Rođendana. Tribina Nota Mog Života. Tribina Nota Mog Života. Zagreb: Hrvatsko društvo skladatelja, 2018.
Vikárius, L, et V Büky. A Zongorázó Bartók : Kiállítási Katalógus . Budapest: MTA BTK ZTI Bartók Archívuma és Zenetörténeti Múzeum, 2017.
О
Маринковић, Соња, et Јелена Јанковић-Бегуш. « О Укусима Се Расправља: Павле Стефановић (1901-1985): Тематски Зборник ». Serbia: Београд : Музиколошко друштво Србије; Факултет музичке уметности, Катедра за музикологију, 2017.
Trifunović, Bogdan. « О Чему Говорим Када Говорим О Библиотекама: Заговарање, Промовисање, Лобирање: Зборник Радова ». Međunarodna Konferencija Bds "o Čemu Govorim Kada Govorim O Bibliotekama". Međunarodna Konferencija Bds "o Čemu Govorim Kada Govorim O Bibliotekama". Serbia: Beograd: Bibliotekarsko društvo Srbije, 2018.
У
Petrović, Milena. « У Потрази За Доживљајем И Смислом У Музичкој Педагогији : Тематски Зборник  ». Pedagoški Forum Scenskih Umetnosti. Pedagoški Forum Scenskih Umetnosti. Serbia: Belgrade : Faculty of Music, 2017.

Pages