Recent Publications in Music

Found 1 results
Auteur [ Titre(Desc)] Type Année
Filtres: First Letter Of Last Name is L and Auteur is Lewitová, Iris Urwin,  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
N
Machalíková, Pavla, Tomáš Winter, Dalibor Dobiáš, Stanislava Fedrová, Pavel Kordík, Robin Cassling, Iris Urwin Lewitová, et al.. Nespatříte Hada : Josef Čapek, František Hrubín, Jan Skácel, Miloslav Kabeláč /. [Praha] Czech Republic: Artefactum -- nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., a Etnologickým ústavem AV ČR, v.v.i. - Kabinetem hudební historie,, 2016.