Recent Publications in Music

Found 1 results
Auteur [ Titre(Desc)] Type Année
Filtres: First Letter Of Title is Y and Auteur is Xiang, Yang = 项阳  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Y
Xiang, Yang = 项阳. Yi Yue Guan Li = 以乐观礼. Zhongguo Yi Shu Yan Jiu Yuan Xue Shu Wen Ku = 中国艺术研究院学术文库. Zhongguo Yi Shu Yan Jiu Yuan Xue Shu Wen Ku = 中国艺术研究院学术文库. Beijing: Beijing shi dai hua wen shu ju, 2015.