Recent Publications in Music

Found 7 results
[ Auteur(Desc)] Titre Type Année
Filtres: First Letter Of Title is X  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Dai, Mingzhong = 戴明忠, Xinjiang hua er = 新疆花儿. Wulumuqi: Xiangjiang mei shu she ying chu ban she; Xinjiang dian zi yin xiang chu ban she, 2015, p. 183.
Z
Zhang, Deyu = 章德瑜 et Qian, H., Xi ju xiao diao = 锡剧小调 . Suzhou: Suzhou da xue chu ban she, 2015, p. 120.
Zhou, Ji = 周吉 et Wang, J., Xin jiang wei wu er mu ka mu yi shu = 新疆维吾尔木卡姆艺术 . Wulumuqi: Xiangjiang mei shu she ying chu ban she; Xinjiang dian zi yin xiang chu ban she, 2015, p. 269.
Zhu, Hengfu = 朱恒夫 et Nie, S., Xi qu yin yue gai ge yan jiu zhuan ji = 戏曲音乐改革研究专辑. Shanghai: Fu dan da xue chu ban she, 2015, p. 381.