De sidste drommere. Roskilde Festival i et halvt oarhundrede.

Publication Type:

Book

Authors:

Ullman, Anna.

Source:

Kobenhavn :Gads Forlag, Denmark, p.304 p. (2020)

ISBN:

8712059617

Call Number:

M

Notes:

Roskilde Festival er musikminder og stjernestunder, der vaever sig ind i tusindvis af menneskers liv. Det er en institution i dansk kultur, som mange har et naert forhold til, foler ejerskab over eller har en markant holdning til. Festivalens historie kan gore os klogere poa vores kultur ? boade det, der skiller os, og det, der samler os.00Denne bog undersoger det markante aftryk, som Roskilde Festival har sat poa dansk kulturliv. Meget storre end gymnasieeleverne Mogens Sandfaer og Jesper Switzer Moller anede, da de arrangerede den forste interimistiske Sound Festival poa Dyrskuepladsen i 1971.00Roskilde Festival er uden sidestykke 68-generationens storste bidrag til dansk kulturliv. Efterkrigstidens unge mennesker ville saette kroppen fri og give faellesskabet plads i et utopisk frirum. Bogen analyserer, hvordan Roskilde Festival som selverklaeret holdningsfestival har udviklet sig boade med og imod tankegodset fra ungdomsoproret.