Recent Publications in Music

Found 1 results
Autor Titel Typ [ Jahr(Asc)]
Filterkriterien: First Letter Of Last Name is X and Autor is Xiang, Hengfang = 项衡方  [Clear All Filters]
2015
Xiang, Hengfang = 项衡方. Qu Yun Tan Li = 曲韵探骊. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015.