Recent Publications in Music

Found 1 results
Autor Titel [ Typ(Desc)] Jahr
Filterkriterien: First Letter Of Last Name is E and Autor is Wahlström Edling, Cecilia,  [Clear All Filters]
Book
C. Wahlströ Edling, Besvär i rörelseorganen hos musiklärare och deras syn på musikelevers hälsa : visioner och verklighet på kollisionskurs /. Sweden: Umeå : Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi : Umeå centrum för genusstudier, genusforskarskolan, Umeå universitet,, 2017, S. 42 sidor :.