Recent Publications in Music

Found 63 results
Autor [ Titel(Desc)] Typ Jahr
Filterkriterien: First Letter Of Last Name is Z  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Wolff, Christoph, Marion Söhnel, und Markus Zepf. Bach : Eine Lebensgeschichte In Bildern = A Life In Pictures /. Germany: Kassel ; Basel ; London ; New York ; Praha : Bärenreiter,, 2017.
Zondi, Nompumelelo Bernadette. Bahlabelelelani: Why Do They Sing: Gender And Power In Contemporary Women's Songs. Pietermaritzburg, South Africa: University of KwaZulu Natal Press, 2020.
Zhu, Yujiang = 朱玉江,. Bai Nian Zhong Guo Xue Xiao Yin Yue Ke Cheng Bian Qian De Wen Hua Zhe Xue Yan Jiu = 百年中国学校音乐课程变迁的文化哲学研究 . Zhongguo Yi Shu Xue Wen Ku, Yi Shu Jiao Yu Xue Wen Cong = 中国艺术学文库·艺术教育学文丛. Zhongguo Yi Shu Xue Wen Ku, Yi Shu Jiao Yu Xue Wen Cong = 中国艺术学文库·艺术教育学文丛. Beijing: Zhongguo wen lian chu ban she, 2015.
Zagorski-Thomas, Simon, und Andrew Bourbon. The Bloomsbury Handbook Of Music Production. United Kingdom ; United States: London ; New York : Bloomsbury Academic, 2020.
C
Zhuo, Sun. The Chinese Zheng Zither : Contemporary Transformations /. United Kingdom : London : Routledge, 2020.
Zhao, Talimu = 赵塔里木, und Xie, Jiaxing = 谢嘉幸. Chong Ju: Xi Qu Yu Yin Le De Dui Hua = 重聚:戏曲与音乐的对话: 第三届北京传统音乐节纪实. Beijing Min Zu Yin Yue Yan Jiu Yu Chuan Bo Ji Di Fa Xian Chuan Tong Xi Lie Cong Shu = 北京民族音乐研究与传播基地“发现传统”系列丛书 . Beijing Min Zu Yin Yue Yan Jiu Yu Chuan Bo Ji Di Fa Xian Chuan Tong Xi Lie Cong Shu = 北京民族音乐研究与传播基地“发现传统”系列丛书 . Suzhou: Suzhou da xue chu ban she, 2015.
G
Zdanowicz, Gina, und Spencer Bambrick. The Game Audio Strategy Guide : A Practical Course /. 1st. Aufl. United Kingdom : London : Routledge, 2019.
Zhang, Xiaoxia = 张笑侠. Guo Ju Yun Dian = 国剧韵典. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015.
J
Zheng, Yan = 郑艳. Jie Gou Zhu Yi Shi Yu Xia De Xu Lie Zhu Yi Yin Yue Yan Jiu = 结构主义视域下的序列主义音乐研究: 以密尔顿·巴比特与路易吉·达拉皮科拉序列作品为例 . Chuang Xin Yin Yue Yan Jiu Wen Cong = 创新音乐研究文丛. Chuang Xin Yin Yue Yan Jiu Wen Cong = 创新音乐研究文丛. Beijing: Ren min yin yue chu ban she, 2015.
K
Zoltán, Kodály, Bereczky János, Domokos Mária, Olsvai Imre, Paksa Katalin, und Szalay Olga. Kodály Népdalfeldolgozásainak Dallam- És Szövegforrásai. Bővített, kétnyelvű . Hungary: Budapest : MTA BTK Zenetudományi Intézet , 2019.
Zöldi, Gergely. Koncz Zsuzsa . Budapest: Corvina, 2018.

Seiten