Recent Publications in Music

Found 1 results
[ Autor(Desc)] Titel Typ Jahr
Filterkriterien: First Letter Of Last Name is Z and Autor is Zi, Yin = 紫茵  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Zi, Yin = 紫茵. Tiao Xian:yin Yue Hui Xian Chang Yue Ping = 调弦:56场音乐会现场乐评. Zi Yin Yin Yue Bi Ji = 紫茵音乐笔记 . Zi Yin Yin Yue Bi Ji = 紫茵音乐笔记 . China: Chongqing: Xi nan shi fan da xue chu ban she , 2016.