Recent Publications in Music

Found 1 results
[ Autor(Asc)] Titel Typ Jahr
Filterkriterien: First Letter Of Last Name is W and Autor is Wang, Yarui = 王娅蕊  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
Wang, Yarui = 王娅蕊, und Wang, Hui = 王辉. Zhi Hua Si Jing Yin Yue = 智化寺京音乐. Beijing Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Cong Shu = 北京非物质文化遗产丛书. Beijing Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Cong Shu = 北京非物质文化遗产丛书. Beijing: Beijing mei shu she ying chu ban she, 2015.