Recent Publications in Music

Found 1 results
Autor Titel Typ [ Jahr(Asc)]
Filterkriterien: First Letter Of Title is R and Autor is Shiba, Sukeyasu,  [Clear All Filters]
2017
Terauchi, Naoko, und Sukeyasu Shiba. Reirin Gakuyū : Shiba Sukeyasu To Gagaku No Gendai /. Shohan. Japan: Tōkyō-to Setagaya-ku : Kabushiki Kaisha Arutesu Paburisshingu,, 2017.