Recent Publications in Music

Found 1 results
Autor Titel Typ [ Jahr(Asc)]
Filterkriterien: First Letter Of Title is X and Autor is Zhang, Deyu = 章德瑜  [Clear All Filters]
2015
Zhang, Deyu = 章德瑜, und Huirong Qian. Xi Ju Xiao Diao = 锡剧小调 . Suzhou: Suzhou da xue chu ban she, 2015.