När döden dör : och andra kulturella betraktelser

TitleNär döden dör : och andra kulturella betraktelser
Publication TypeBook
Year of Publication2016
AuthorsStenberg, U
PublisherStockholm : GML förlag
Place PublishedSweden
Publication LanguageSwedish
ISBN Number9789188173539
KeywordsFilm, Konst, Musik