"Det är ur görandet tankarna föds" - från idé till komposition : en studie av kompositionsprocesser i högre musikutbildning

Title"Det är ur görandet tankarna föds" - från idé till komposition : en studie av kompositionsprocesser i högre musikutbildning
Publication TypeBook
Year of Publication2016
AuthorsHagerman, F
PublisherLund :Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet ;
Place PublishedSweden
Publication LanguageEnglish
ISBN Number9789176238783
KeywordsKomposition (musik), Musikundervisning