Sweden / Sverige

Musikbiblioteksnytt SVENSKA MUSIKBIBLIOTEKSFÖRENINGEN

The Music Library of Sweden
Box 16 326
SE-103 26 Stockholm
Tel: +46 8 519 554 12   Fax: +46 8 519 554 05

Branch members:

President: Lena Nettelbladt (Stockholms konstnärliga högskola/Stockholm University of the Arts)
Vice President: Åse Lugnér (Musikhögskolan i Malmö/Malmö Academy of Music)
Secretary: Kia Hedell (Uppsala universitetsbibliotek/Uppsala University Library)
Treasurer: Margareta Holdar Davidsson (Sveriges Radio/Swedish Radio Symphony Orchestra)

Members at large:
Tobias Danielsson, Musikhögskolan i Malmö/Malmö Academy of Music
Lars Landin, Örebro universitetsbibliotek/Örebro University Library
Staffan Lundmark, Dialekt-, ortnamns och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM)/Institute for Language and Folklore
Pia Shekhter, Biblioteket för musik och dramatik, Göteborgs universitetsbibliotek/Music and Drama Library, Gothenburg University

 

 Swedish IAML Branch
Members of Svenska musikbiblioteksföreningen (from left to right): Lars Landin, Kia Hedell (secretary), Lena Nettelbladt (chair), Pia Shekhter, Staffan Lundmark, Åse Lugnér, Gunnel Jönsson (editor of Musikbiblioteksnytt), Tobias Danielsson. Not pictured: Margareta Holdar Davidsson (treasurer)

Branch reports

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish