Recent Publications in Music

Found 1 results
Auteur Titre Type [ Année(Asc)]
Filtres: First Letter Of Title is J and Auteur is Yao, Zhihui = 姚志辉  [Clear All Filters]
2015
Yao, Zhihui = 姚志辉 et Wan, S., Jiangxi chuan tong yin yue gai shu = 江西传统音乐概述. Nanchang: Jiangxi ke xue ji shu chu ban she, 2015, p. 190.