Körer och kulturhistoria: etnologiska aspekter på ett svenskt massfenomen

Portrait de Joseph Hafner
TitreKörer och kulturhistoria: etnologiska aspekter på ett svenskt massfenomen
Publication TypeBook
Year of Publication2016
AuthorsRonström, O
PublisherVisby : Wessmans musikförlag
Place PublishedSweden
Publication LanguageSwedish
ISBN Number9789187710476
Mots-clésKörer-- historia, Musiketnologi

Ajouter un commentaire