När kulturer spelar med i klassrummet : en sociokulturell studie av ungdomars lärande i musik

TitreNär kulturer spelar med i klassrummet : en sociokulturell studie av ungdomars lärande i musik
Publication TypeBook
Year of Publication2016
AuthorsMars, A
PublisherLuleå : Luleå tekniska universitet
Place PublishedSweden
Publication LanguageSwedish
ISBN Number9789175836577 (print)
Mots-clésMusiketnologi, Musikundervisning